Category: DEFAULT

9 Comments found

User

Tazragore

Askeladden som kappåt med trollet Det var engang en bonde som hadde tre sønner; han var i små kår og gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor, god skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i, og se å få betalt unna noe på gjelden. Reply

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *