Category: DEFAULT

9 Comments found

User

Shakakree

Ad hoc je fraza latinskega izvora in pomeni»za ta namen«. Običajno označuje rešitev, ki je značilna za obravnavo posamezne naloge ali posameznega problema, se je ne da posplošiti in za druge namene ni uporabna. Znani primeri so organizacije, komiteji in komisije, postavljene na nacionalni ali internacionalni ravni za specifično nalogo. Reply

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *